Czym jest substytucja prawna?

Czym jest substytucja prawna? Substytucja prawna jest to bardzo szeroko stosowany zabieg. Dotyczy on w szczególności radców prawnych oraz adwokatów. Substytucja dzięki mocodawcy Mocodawca jest to osoba, która upoważnia inną osobę do działania w swoim imieniu. Udzielane jest wówczas pełnomocnictwo. Pełnomocnik jest w stanie, tj. ma prawo do tego, aby swoje pełnomocnictwo skierować na inną […]

Mediacje, czyli dlaczego warto dążyć do polubownego rozwiązania sporów

Mediacje, czyli dlaczego warto dążyć do polubownego rozwiązania sporów Mediacja to próba polubownego rozwiązania sprawy. Odbywa się ona w obecności bezstronnego mediatora, który pomaga porozumieć się. Należy zaznaczyć, że mediacje mają charakter dobrowolny. Nie można zmusić żadnej ze stron do nawiązania porozumienia. Warto wiedzieć, że jest to jedynie próba polubownego rozwiązania sporu, która do niczego […]