Ile trwają studia licencjackie, magisterskie, a ile doktoranckie

Nauka jest rzeczą, która towarzyszy nam przez całe życie. W szkole spędzamy spory procent naszego czasu, nieustannie przyswajając nową wiedzę. Przychodzi jednak dzień, kiedy możemy zdecydować, czy chcemy ją kontynuować i w jakiej formie. Najpopularniejszą ścieżką tuż po zdaniu egzaminu dojrzałości są studia. W wielu głowach pojawia się wówczas pytanie „ile trwają studia?”. Jest to naturalne, ponieważ nikt nie chce, aby czas poświęcony na zdobywanie wyższego wykształcenia okazał się zmarnowanym. To ile trwają studia zależy od wielu czynników. Oto kilka z nich.

1. Studia licencjackie/inżynierskie

Zazwyczaj bywają początkiem przygody studenta na uczelni wyższej, bowiem są to studia pierwszego stopnia. Po ich ukończeniu student nabywa tytuł licencjata. Studia licencjackie posiadają najbogatszą ofertę, jeśli mowa o kierunkach kształcenia. Ile trwa studiowanie w tym trybie? Dyplom otrzymuje się po 3 latach nauki w przypadku licencjatu, natomiast w przypadku inżynierki – 3,5 roku.

2. Studia magisterskie

Są one kolejnym etapem zdobywania wiedzy na uczelni akademickiej. Po ich ukończeniu student może cieszyć się tytułem magistra, który w tych czasach jest bardzo ceniony. Ile trwają studia magisterskie? Te jednolite trwają 5 lat. Kierunki, które można ukończyć tylko w tej formie to np. prawo i medycyna. Cechuje je konieczność obrony tylko jednej pracy – magisterskiej. W przypadku studiów dwustopniowych, trwać będą one również 5 lat, ale w systemie 3+2. Znaczy to tyle, że student po ukończeniu studiów licencjackich, będzie mógł zdobyć tytuł magistra po 2 latach nauki na studiach drugiego stopnia. Nieco inaczej czas rozłożony jest w przypadku studiów inżynierskich. Student po 3,5 latach kształcenia na studiach inżynierskich, aby zdobyć magisterkę będzie musiał poświęcić 1,5 roku.

3. Studia doktoranckie

Studia doktorskie są zaawansowanym etapem kształcenia. Przygotowują one studenta do samodzielnej aktywności naukowej. Warto jednak wspomnieć, że ukończenie studiów trzeciego stopnia nie będzie równało się z uzyskaniem tytułu doktora, jednak znacznie ułatwiają przygotowanie do rozprawy doktorskiej. Ile trwają takie studia?  Otóż co najmniej 2 lata, ale maksymalnie do 4 lat. Istnieje jednak możliwość wydłużenia czasu studiów o dwa dodatkowe lata. Uczynić to można tylko w przypadku wyjątkowych okoliczności np. w poprzez przeprowadzanie własnych i czasochłonnych badań naukowych.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć ile trwają studia. Oprócz stopnia, czas reguluje również tryb, na który się decydujemy. Studia zaoczne cechować będzie nieco dłuższy czas kształcenia niż na studiach w trybie dziennym. Tak naprawdę studia trwają tyle, na ile starczy chęci, samozaparcia i poświęcenia. Jest to czas niewątpliwie decydujący o naszej przyszłości. Wybierając kierunek kształcenia, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko chęć jak najlepszego zarobku, ale i nasze zainteresowania. W przeciwnym razie studiowanie może zamienić się w niepotrzebny przymus, a przymusowe dopełnianie obowiązków nigdy do przyjemnych nie należało.