Mediacje, czyli dlaczego warto dążyć do polubownego rozwiązania sporów

Mediacje, czyli dlaczego warto dążyć do polubownego rozwiązania sporów Mediacja to próba polubownego rozwiązania sprawy. Odbywa się ona w obecności bezstronnego mediatora, który pomaga porozumieć się. Należy zaznaczyć, że mediacje mają charakter dobrowolny. Nie można zmusić żadnej ze stron do nawiązania porozumienia. Warto wiedzieć, że jest to jedynie próba polubownego rozwiązania sporu, która do niczego […]