Czym jest EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Czym jest EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego inaczej EKUZ to dokument uprawniający do refundacji kosztów leczenia za granicą. Gwarantuje podstawową opiekę medyczną w razie pogorszenia stanu zdrowia. Dowiedz się, kto i dlaczego powinien wyrobić taką kartę.

Do czego uprawnia EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zwana w skrócie EKUZ to karta, dzięki której posiadane w Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest respektowane w innych krajach, a dokładniej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiej Strefie Wolnego Handlu. EKUZ gwarantuje refundację kosztów leczenia za granicą. Dokument nie uprawnia jednak do przeprowadzenia operacji lub innych zaplanowanych wcześniej zabiegów. Leczenie musi być niezbędne, a także niezaplanowane. Oznacza to, że karta najbardziej przyda się podczas nagłego pogorszenia stanu zdrowia związanego np. z wypadkiem, który miał miejsce za granicami kraju lub nagłego wystąpienia objawów dowolnej choroby. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z usług publicznej opieki zdrowotnej.

Czego nie obejmuje EKUZ?

Pomimo tego, że dokument pozwala na uzyskanie opieki medycznej poza granicami kraju, nie z każdej usługi można skorzystać bezpłatnie. Karta nie refunduje kosztów leczenia w prywatnych placówkach, zaplanowanych operacji, zabiegów dodatkowych, które nie są konieczne czy transportu zwłok do kraju.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego — kto może ją wyrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje każdej osobie, posiadającej prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Oznacza to, że na jej wyrobienie mogą zdecydować się między innymi:

  • dorosłe osoby zatrudnione,
  • osoby niezatrudnione, zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • osoby posiadające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dzięki zgłoszeniu jako członek rodziny osoby pracującej,
  • renciści i emeryci,          
  • dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia.

W jakich przypadkach warto założyć EKUZ?

Każde planowanie wyjazdu za granicę powinno zacząć się właśnie od tej czynności. Nie ma znaczenia czy planujemy dłuższy pobyt związany pracą zarobkową, wycieczkę czy odwiedziny krewnych. Nigdy nie wiadomo co spotka nas za granicą, a koszty leczenia w krajach UE liczone w Euro mogą przyprawić o zawrót głowy, jeśli będziemy zmuszeni do tego, aby pokryć je z własnej kieszeni. Warto pamiętać, że wydanie karty EKUZ jest bezpłatne i odbywa się na podstawie złożonego wcześniej elektronicznie lub osobiście wniosku. Skorzystanie z możliwości wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może uchronić przed obciążeniem nieprzewidzianymi kosztami związanymi z niezbędną pomocą medyczną.