Kultura masowa w XXI wieku

Kultura masowa w XXI wieku

Kultura masowa jest bezpośrednio związana ze środkami masowego przekazu. Można nawet powiedzieć, że kultura masowa bez mediów tego rodzaju nie mogłaby istnieć. Dlaczego tak jest? To właśnie takie media jak telewizja, radio czy Internet są kanałami kultury masowej. Seriale telewizyjne,…

Read More