Czym jest substytucja prawna?

Czym jest substytucja prawna?

Czym jest substytucja prawna?

Substytucja prawna jest to bardzo szeroko stosowany zabieg. Dotyczy on w szczególności radców prawnych oraz adwokatów.

Substytucja dzięki mocodawcy
Mocodawca jest to osoba, która upoważnia inną osobę do działania w swoim imieniu. Udzielane jest wówczas pełnomocnictwo. Pełnomocnik jest w stanie, tj. ma prawo do tego, aby swoje pełnomocnictwo skierować na inną wyznaczoną przez niego osobę. W tym aspekcie sam staje się kimś w rodzaju mocodawcy pośredniego. Mocodawca pierwotny sam określa zakres udzielanego pełnomocnictwa. W zakres udzielanego pełnomocnictwa może wchodzić również kwestia dalszej substytucji. Ma to swoje wady oraz zalety.

Jakie są wady oraz zalety substytucji?

Substytucja nieszczegółowa nie ogranicza kwestii pełnomocnictwa do osoby, na którą dokonujemy substytucji. W praktyce oznacza to, że osoba, która ma pełnomocnictwo, może je dalej przekazywać. Kwestia ta ma swoje dobre oraz złe strony. Wszystko – jak wiadomo – zależy od wiedzy i doświadczenia naszego pełnomocnika oraz celu w jakim substytucja jest dokonywana. Ważne jest również w jakich sprawach udzielamy takiego pozwolenia.

Prawo substytucji ma swoje oczywiste zalety. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy prawnik zna się na prawie jako całości. Jedni prawnicy zjedli zęby na tym, co inni znają tylko z teorii. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania nas w sądzie, to szybka i sprawna zmiana pełnomocnika może nam pomóc, kiedy sprawa nieoczekiwanie zbacza na tory inne niż początkowo przewidywano.

Kwestia ustalenia pełnomocnictwa ma także swoje wady. Największa dotyczy rozbieżnych interesów naszych oraz adwokata, któremu pełnomocnictwa udzieliliśmy. Dla przykładu możemy rozważyć taką sytuację. Pan X potrzebuje dobrego adwokata, który poprowadzi za niego sprawę w sądzie. Idzie do dobrej kancelarii, rozmawia z właścicielem oraz odpowiedniemu adwokatowi przydzielana jest sprawa. Problem może być kiedy okazuje się, że wybrany adwokat ma już inne sprawy w toku, więc przekazuje pełnomocnictwo swojemu koledze. Wiele kancelarii stosuje ten proceder. Firmowanie nazwiskiem jednego wziętego adwokata to jedno, a fakt że nie da on rady prowadzić wszystkich spraw to drugie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na www.mobi-prawnik.pl.

Dodaj komentarz