Nauka języka obcego w Polskiej szkole

Nauka języka obcego w Polskiej szkole

Polski system edukacji od wielu lat oparty jest na przygotowywaniu młodych ludzi go różnej maści egzaminów, które mają sprawdzić stan ich wiedzy, a także określić szanse na dostanie się do kolejnej szkoły bądź uczelni.

Pierwszym poważnym sprawdzianem umiejętności uczniów jest egzamin gimnazjalny, podsumowujący 3-letni okres nauczania. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, gdyż gimnazjaliści mogą w ten sposób pokazać, co wynieśli ze wszystkich lekcji i w jaki sposób są przygotowani do dalszej edukacji.

Jak wygląda egzamin?

W celu gruntownego sprawdzenia wiedzy, egzamin gimnazjalny podzielony jest na trzy części. Pierwsza z nich ma na celu sprawdzenie umiejętności z dziedzin humanistycznych, druga matematyczno-przyrodniczych, natomiast ostatnia związana jest z kompetencjami językowymi.

W części humanistycznej, gimnazjalista powinien spodziewać się zadań i pytań z historii, wiedzy o społeczeństwie, a także języka polskiego. Najpoważniejszą częścią zawsze jest krótkie wypracowanie, w ramach którego uczniowie mogą wykazać swoje zdolności rozumienia wybranego tematy i logicznego przedstawiania argumentów jego dotyczących. W przypadku części matematyczno-przyrodniczej, jak sama nazwa wskazuje, pojawiają się ćwiczenia z matematyki i przyrody. Ostatnia część dotyczy języka nowożytnego, który nauczany był w szkole w ramach przedmiotu obowiązkowego. Mogą być to więc języki:

– angielski,
– francuski,
– hiszpański,
– niemiecki,
– rosyjski,
– ukraiński,
– włoski.

Istotna procedura

Egzamin ma formę pisemną i odbywa się w dni wolne od nauki. Pamiętać należy o tym, iż nie istnieje dolny próg punktowy, poniżej którego egzamin uznawany jest jako niezdany. Jest on jedynie formą określenia stanu wiedzy ucznia, na podstawie którego szkoły licealne bądź technika podejmują decyzję, czy przyjąć taką osobę czy też nie.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiane są w formie specjalnego oświadczenia, które posiada moc oficjalnego, urzędowego dokumentu. Jest to bardzo istotne wydarzenie w życiu każdego gimnazjalisty, dlatego należy się do niego odpowiednio przygotować.

Dodaj komentarz