Szkolenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej

Szkolenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej

Praca strażaka jest bardzo trudna i wymagająca. Osoba zajmująca to stanowisko musi być sprawna fizycznie, a przy tym odporna na stres. W straży pożarnej nie da się przewidzieć rodzaju interwencji, do której wezwana została jednostka. Służba musi zatem przygotować się na najgorsze. A nic tak nie pomoże w przygotowaniu do realizacji zadań, jak profesjonalne kursy i szkolenia.

Jak zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej?

Strażakiem chcą być nie tylko dzieci. Również osoby dorosłe pragną przysłużyć się dla dobra całego społeczeństwa i postanawiają wstąpić do straży pożarnej. Aby zostać strażakiem, należy wstąpić do Państwowej Straży Pożarnej, albo Ochotniczej Straży Pożarnej.

W przypadku chęci wstąpienia do Państwowej Straży Pożarnej (PSP), warto zapoznać się z wymogami. Zawarte są one w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o wstąpienie do służby PSP. Do wymogów zalicza się m.in.:

  • obywatelstwo polskie;
  • niekaralność;
  • możliwość korzystania z pełnych praw publicznych;
  • wykształcenie co najmniej średnie;
  • pełna zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Zawód strażaka PSP może zostać wykonywany przez osobę, która ukończyła i zdała wszystkie egzaminy w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Jak wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej?

Nie każdy decyduje się na zdobycie kierunkowego wykształcenia i wstąpienie do Państwowej Służby Pożarnej. Część osób woli ukończyć inne szkoły oraz studia i w międzyczasie wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej, w której dużo łatwiej jest zostać strażakiem. To dlatego, że Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest stowarzyszeniem. Osoba, która chce dołączyć do OSP, powinna złożyć wniosek oraz kwestionariusz osobowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentu Zarząd danej jednostki OSP przyjmuje kandydata w swoje szeregi.

Wymagania stawiane dla kandydatów na strażaków OSP nie są aż tak rygorystyczne. Strażakiem może zostać pełnoletnia osoba do wieku emerytalnego. Aby strażak mógł brać udział w akcjach, musi dodatkowo zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy i posiadać niezbędne szkolenia. Wiedzę  teoretyczną, jak i również praktyczną zdobędziesz m.in. w Centrum Szkoleń http://www.centrumszkolen.net/, które oferuje kursy na najwyższym poziomie. Możliwa jest realizacja szkolenia pojedynczych osób, a także całej jednostki straży pożarnej. Przykładowe szkolenie obejmuje obsługę urządzeń. Są to: podesty ruchome, żurawie samojezdne, żurawie HDS, a także pilarki spalinowe i elektryczne. Co więcej, w ofercie znajdziesz wiele ciekawych pakietów, dzięki którym zdobędziesz niezbędną wiedzę i praktykę.

Dodaj komentarz