Opinia ornitologiczna – jakie informacje powinna zawierać?

Opinia ornitologiczna – jakie informacje powinna zawierać?

Opinia ornitologiczna to bardzo ważny dokument, który powinno się sporządzić przed rozpoczęciem planowanej inwestycji związanej z wycinką drzew i krzewów, modernizacją budynku czy też przebudową drogi. Jej głównym celem jest ochrona ptaków, które bytują na danym terenie oraz zapobieganie zniszczeniu gniazd czy co gorsza, zranieniu zwierząt podczas przeprowadzania inwestycji. Co powinien zawierać taki dokument i kto powinien go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie informacje powinny znaleźć się w opinii ornitologicznej?

Tak jak już wspomnieliśmy we wstępie, opinię ornitologiczną wykonuje się w celu ochrony ptaków, które zamieszkują na terenie, na którym ma odbyć się inwestycja związana z wycinką czy też budową. Aby była ona rzetelna i rzeczywiście pomagała w ochronie ptactwa powinna być ona stworzona przez profesjonalistę. Sporządzeniem opinii ornitologicznej powinien zająć się doświadczony ornitolog, czyli osoba, która ma dużą wiedzę z dziedziny ptaków.

Podczas wykonywania opinii taka osoba musi stwierdzić liczbę oraz gatunek ptaków, które zamieszkują na budynkach lub drzewach oraz oszacować ilość gniazd. Oprócz tego niezbędne jest ocenienie ich statusu, czyli lęgowości i ochrony gatunkowej. Opinia ornitologiczna Bydgoszcz zawiera także informacje o tym, jak powinno chronić się ptaki na badanym terenie i jak można zrekompensować przyrodzie szkody, które powstaną podczas realizacji inwestycji. Dzięki temu dokumentowi inwestor będzie mógł lepiej ułożyć harmonogram prac i zadbać o to, aby nie zaszkodzić ptakom i nie naruszyć prawa, które je chroni.

Dlaczego wykonanie opinii ornitologicznej jest takie ważne?

Opinia ornitologiczna wykonana przez specjalistów w tej dziedzinie powinna trafić do inwestora, a także do wykonawcy prac budowlanych. Kierownik budowy, którego obowiązkiem jest zadbanie o dobro środowiska naturalnego, podczas prac będzie wiedzieć, gdzie znajdują się gniazda i w jaki sposób można je chronić. Ułatwi to koordynowanie pracą na terenie wycinki czy budowy.

Wykonanie oraz dostosowanie się do informacji zawartych w dokumencie jest ważne, ponieważ nieprzestrzeganie zaleceń ornitologa może skończyć się surową karą, a nawet wstrzymaniem prac. Nie należy więc bagatelizować tej kwestii tym bardziej, że koszt opinii ornitologicznej nie jest bardzo wysoki. Zazwyczaj zamyka się on w kwocie kilkuset złotych dla mniejszych inwestycji i trochę ponad tysiąca dla większych. W porównaniu do pozostałych kosztów związanych z wycinką czy też budową jest to naprawdę niewiele.

Dodaj komentarz