PIT 28- dla kogo ta deklaracja?

PIT 28- dla kogo ta deklaracja?

Większość deklaracji podatkowych składa się w terminie do końca kwietnia po danym roku rozliczeniowym. W Polsce podatnicy mają do dyspozycji również formularze, których obowiązują inne terminy. Warto więc, przed wypełnieniem swojego zeznania, dokładnie sprawdzić kiedy powinno trafić do konkretnego urzędu skarbowego.

Pit 28 dla ryczałtowców

Jedną z deklaracji, której nie dotyczy kwietniowy termin jest pit 28W tym przypadku dokument musi trafić do urzędu skarbowego do końca stycznia. Już na początku roku trzeba więc zadbać o skompletowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania takiego rozliczenia. Najistotniejszą wartością, która dotyczy pit 28  jest fakt, że dotyczy on rozliczenia przychodów ewidencjonowanych, które są opodatkowane ryczałtem. Ten konkretny formularz dostępny jest w dwóch formach, a mianowicie pit 28 oraz pit28s. Pierwsza wersja jest dostępna dla tych podatników, którzy dokonują rozliczenia osiągniętych przychodów z zeszłego roku. Formularz pit28s jest składany po śmierci przedsiębiorcy, który do tej pory korzystał z takiej formy opodatkowania. W związku z tym, że pit 28 składany jest w styczniu, należny podatek należy zapłacić maksymalnie do końca lutego. Wszystkie wpłaty wynikające z tego tytułu dokonujemy obecnie na nasz indywidualny mikrorachunek.

Kto zlicza się na formularzu pit 28?

Aby móc skorzystać z rozliczenia na formularzu pit 28 trzeba oczywiście spełnić konkretne warunki, ponieważ to zeznanie nie jest dostępne dla każdego. Pit 28 powinny składać osoby, które osiągają przychody z tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy. Dodatkowo, ten dokument dotyczy osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub sprzedają przetworzone produktu rolne, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że pochodzą one z własnych upraw lub też chowu i są opodatkowane ryczałtem. Ostatnią grupę rozliczeniową stanowią natomiast wspólny spółki cywilnej lub jawnej. Aby dokonać rozliczenia pit 28 warto jest skorzystać z dedykowanego programu komputerowego, który pozwoli na szybkie i intuicyjne spełnienie swojego obowiązku podatkowego. Program jest dostępny dla każdego bezpłatnie. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, wysyłka odbywa się całkowicie on-linie. Nie ma więc potrzeby, aby osobiście odwiedzać urząd skarbowy i składać dokument w sposób tradycyjny. Do formularza pit 28, wypełnianego przez Internet, można również dodać niezbędne załączniki, które mogą dotyczyć odliczeń czy też ulg podatkowych, z których ma prawo skorzystać przedsiębiorca.

Dodaj komentarz