Szkolenia online z RODO dla służby zdrowia

Szkolenia online z RODO dla służby zdrowia

 

Szkolenia online z RODO dla służby zdrowia są niezbędne dla osób, które pracują w szpitalach, przychodniach i gabinetach prywatnych. Od 2018 roku, wraz z wejściem w życie rozporządzenia, jednostki służby zdrowia musiały dostosować swoją działalność do nowych przepisów. Nie jest to proste, ponieważ w rozrządzeniu nie jest dokładnie podane, jakie środki ochrony danych osobowych należy zastosować. W przychodniach i szpitalach przetwarzane są dane wrażliwe pacjentów, głównie informacje o stanie zdrowia. Wymagają szczególne ochrony, dlatego każda osoba musi wiedzieć, jak z nimi postępować. Dużą pomocą są zdalne szkolenia z RODO, które skutecznie pomagają zrozumieć rozporządzenie i wcielić je w życie.

Szkolenia online z RODO dla służby zdrowia – jak wyglądają?

Dostępne w internecie zdalne szkolenia z RODO dzielą się na dwa rodzaje, tzn. synchroniczne i asynchroniczne. Te pierwsze odbywają się „na żywo”, w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą się i słyszą, mogą rozmawiać z sobą nawzajem, zadawać pytania prowadzącemu. Szkolenie tego typu odbywa się w ustalonym terminie, dopasowanym do uczestników. Kursanci zapoznają się ze wzorami, klauzulami, umowami i rejestrami, które są niezbędne do prawidłowej ochrony danych osobowych. Drugi rodzaj to szkolenia asynchroniczne, które są przygotowywane wcześniej, uczestnicy otrzymują do nich dostęp po uiszczeniu opłaty. Uczestnicy otrzymują materiały w formie plików pdf., nagrań audio i video, które w przystępny sposób omawiają zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w podmiotach medycznych. Zazwyczaj kursy online z RODO kończą się otrzymaniem certyfikatu i zaświadczenia MEN, które świadczy, że dana osoba wie, jak postępować z danymi osobowymi.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia online RODO w podmiotach medycznych?

Z RODO powinien zapoznać się każdy, kto ma związek z danymi osobowymi. W służbie zdrowia ciężko znaleźć osoby, które nie mają dostępu do danych. Ze zdalnych szkoleń omawiających rozporządzenie powinni skorzystać lekarze, pielęgniarki, rejestratorki, pracownicy biurowi, informatycy opiekujący się systemami obsługującymi danym podmiot medyczny. Tylko dzięki dużej świadomości i współpracy dane mogą być w prawidłowy sposób chronione. Wiedza dotycząca ustawy jest niezbędna po to, aby chronić i przetwarzać dane, a także, aby uniknąć ogromnych kar finansowych. Dostępne w sieci szkolenia przeznaczone są zarówno dla osób, które dopiero poznają rozporządzenia, jak i dla tych, które mają już pewną wiedzą, ale chcą ją odświeżyć, uporządkować lub poszerzyć. Szkolenia są dobrym rozwiązaniem dla osób, które zostały wyznaczone do wdrażania RODO w podmiocie medycznym. Są szkolenia przeznaczone dla osób, które pełnią funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz tych, które zarządzają placówkami leczniczymi. Wybór szkoleń dotyczących RODO jest bardzo duży, każdy może znaleźć odpowiednie dla swoich potrzeb.

Jakie tematy są poruszana na szkoleniach online z RODO dla służby zdrowia?

Zdalne szkolenia z RODO dla pracowników służby zdrowia omawiają zarówno teorię, jak i praktykę. Wykładowcy omawiają kluczowe aspekty związane z ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczy, a także pokazują praktyczne rozwiązania, które można wdrożyć w swojej firmie. Na kursach można dowiedzieć się, jak prowadzić potrzebną dokumentację, jak prawidłowo wprowadzać w życie procedury związane z ochroną danych osobowych. Główne tematy, jakie są poruszane na szkoleniach to:

 • Co to są dane osobowe? Jak poznać dane wrażliwe?
 • Na czym polega ochrona danych osobowych?
 • Obowiązki informacyjne i uprawnienia informacyjne.
 • W jaki sposób placówka medyczna przetwarza dane osobowe?
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych pacjentów.
 • Jakie zbiory danych osobowych posiadają placówki medyczne?
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych w służbie zdrowia.
 • Odpowiedzialność cywilna spowodowana brakiem dokumentacji.
 • Udostępnianie osobowych danych medycznych.
 • Zabezpieczenie dokumentacji medycznej i danych osobowych pacjenta.
 • Obowiązki osób, mających kontakt z danymi osobowymi.
 • Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia?
 • Jaką funkcję pełni Inspektor Danych Osobowych?

Na zdalnych szkoleniach uczestnicy otrzymują drogę elektroniczną komplet dokumentów, które pomagają wdrożyć przepisy o ochronie danych osobowych w podmiocie leczniczym.

Jak prawidłowo dbać o dane osobowe w placówkach medycznych?

Znajomość RODO jest niezbędna, aby prawidłowo dać o dane osobowe w miejscach związanych ze służbą zdrowia. Według rozporządzenia dane osobowe pacjentów muszą być odpowiednio chronione, przetwarzane i udostępniane. Aby RODO mogło być wdrożone, należy zastosować odpowiednią dokumentację oraz przeszkolić z ustawy pracowników. Ważne jest, aby z danymi osobowymi pracowały tylko te osoby, które są do tego upoważnione. Należy pamiętać, że wszystkie nieprawidłowości należy zgłaszać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przestrzeganie RODO początkowo wydaje się trudne, ale dzięki zdalnym szkoleniom z RODO dla służy zdrowia, szybko staje się nawykiem. Ważne, aby każdy pracownik, niezależnie od tego, czy to lekarz, czy recepcjonistka, zdawał sobie sprawę, co grozi za nieprzestrzeganie rozrządzenia.

Szkolenia online z RODO dla służby zdrowia są bardzo wygodne, pozwalają na naukę w dogodny czasie. Użytkownicy w ciągu kilku godzin nabywają wiedzę, która pozwala im na bezpieczne obchodzenie się z danymi osobowymi. Dzięki nim można pracować zgodnie z przepisami i nie dopuścić, aby doszło do niebezpiecznych sytuacji.

Dodaj komentarz