Udział płci w Polskiej polityce

Udział płci w Polskiej polityce

W dzisiejszych czasach, kiedy życie w polityce jest dość burzliwe, przeprowadzane są sondaże i ankiety na temat sytuacji polityki i jej poprawienia. Prawie połowa Polaków uważa, że odpowiedzialne funkcje w życiu politycznym powinny pełnić kobiety. To właśnie one są bardziej odpowiedzialne i zdolne do pójścia na kompromis, niż zarządzający mężczyzni.

W polityce, mężczyzni są porywczy i zawsze starają się stawiać na swoim mimo, że czasem nie mają racji i inna opcja byłaby lepsza. Ostatnio do Sejmu został zgłoszony projekt w sprawie parytetów. Jest to projekt który dotyczy równości w polityce miedzy mężczyznami a kobietami. Polacy w większej większości popierają ten projekt, jednak są tacy,którzy są przeciwni. Głównym powodem niezgody jest to, że kobiety w zupełności nie nadają się do polityki i nie będą umiały poradzić sobie z wieloma poważnymi i stresującymi sprawami. Polacy, którzy są za namawiają do pomysłu, a główną i skuteczną metodą zwiększenia udziału kobiet w polityce jest zachęcenie do tego samych zainteresowanych, czyli kobiet.Namawiają kobiety, aby kandydowały do wyborów sejmowych czy parlamentarnych. Tu też pojawia się problem ze strony przeciwnej, ponieważ uważają że to absurd i sprowadza się tylko do roności, której nie powinno być w polityce. Polityka ich zdaniem powinna interesować tylko mężczyzn i to oni powinni zasiadać w sejmie i decydować o ważnych sprawach, a nie kobiety.

Polacy, którzy są za chcą aby kobietom zapewniać określoną liczbę wysokich stanowisk w ważnych instytucjach publicznych, ale także aby dobrowolnie zaangażować partie polityczne do zwiększenia udziału kobiet w polityce. Chcą także aby wprowadzić określoną procentowo minimalną liczbę kobiet na listach wyborczych. Jednym słowem chcą aby społeczeństwo miało wybór pomiędzy kobietami a mężczyznami, którzy dalej mają zarządzać krajem i wyprowadzić go tak, aby wszystko było dobrze. Przeciwnicy niestty podchodzą do tego sceptycznie ponieważ to nic nie da według nich, aby kobiety wprowadzić do polityki. Według nich przez to nie poprawi się sytuacja kraju, a raczej pogorszy ponieważ kobiety nie są tak odpowiedzialne jak mężczyzni, którzy trzymają rękę na pulsie.

Zdania jak widać są policzone, a decyzja pozostawiona do podjęcia Sejmowi, w którym rzecz jasna zasiadają mężczyzni. Mimo wszystko niektórzy Polacy spodziewają się, że udział kobiet w polityce zwiększy się w sposób naturalny, a nasza pozycja polityczna się przez to poprawi. Mają nadzieję, że odbędzie się to bez specjalnych ingerencji. w społeczeństwie są Polacy którzy sądzą że polityczki nigdy nie poprawią sytuacji politycznej kraju i Sejm nie powinien w tym kierunku nic robić. Policzone zdania wiążą się z obecną trudną sytuacją polityczną w kraju po ostatnich wyborach prezydenckich. A co na to same zainteresowane?? Kobiety chcą równości i koniec prawnej dyskryminacji ich przez mężczyzn. Poza tym tłumaczą, że jednak w konstytucji lub ustawie jest obowiązek umieszczania kobiet na listach wyborczych. Jednak liczba kobiet w polskim Sejmie to niewielka garstka bo zaledwie 20 procent, i daleko nam do krajów które mają większy odsetek kobiet w polityce. Został ustalony nawet zapis w konstytucji, że konstytucja przewiduje równość, tłumacząc to podczas wyborów, równymi szansami.

Dodaj komentarz