Wszystko co warto wiedzieć o podatku od nieruchomości

Wszystko co warto wiedzieć o podatku od nieruchomości

Budujesz lub kupujesz dom albo mieszkanie? A może wyłącznie garaż czy też działkę? Musisz zaznajomić się zatem z pojęciem podatek od nieruchomości. Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat i zobacz jak rozliczyć się najwygodniej.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości powinni opłacać nie tylko właściciele nieruchomości, ale i posiadacze samoistni, czyli osoby zarządzające daną nieruchomością, nie będące jej właścicielem. Podatek muszą uiszczać również użytkownicy wieczyści, a więc ci, którzy na skutek użytkowania danej nieruchomości przez określony czas przyjęły prawa właściciela. Obowiązek podatkowy spoczywa także na posiadaczach zależnych, czyli tych, którzy dzierżawią nieruchomością stanowiącą własność Skarby Państwa. Więcej informacji na temat podmiotów i inne przydatne informacje znajdziesz na stronie: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatki-od-nieruchomosci/.

Budynek i budowla w świetle podatkowym

Budynek i budowla to dwa różne rodzaje obiektów w świetle podatkowym. Budynek to każdy obiekt budowlany posiadający dach, fundamenty, przegrody budowlane, który jest na stałe związany z gruntem. Natomiast obiekty, które nie posiadają tych cech mogą być określone jako budowle. Rozróżnienie jest istotne ze względu na inne stawki opodatkowania. Podatek od nieruchomości w przypadku budynku obliczana jest na podstawie jego powierzchni. Natomiast w przypadku budowli podatek od nieruchomości to maksymalnie 2% jej wartości.

Jaki podatek za grunt, budynek oraz budowlę?

Osoby posiadające grunt, budynek lub budowlę powinni uiszczać podatek od nieruchomości. Grunty objęte są podatkiem od nieruchomości niemal bez wyjątków. Z katalogu wyłączone są tylko te, które znajdują się pod wodami płynącymi lub kanałami żeglownymi, obszary klasyfikowane jako użytki rolne i lasy oraz pasy drogowe i drogi. Co do budynków, opodatkowaniu podlegają budynki magazynowe, biurowe, produkcyjne, przemysłowe, handlowo-usługowe oraz mieszkalne. Oprócz tego, podatek należy uiszczać także w przypadku szpitali, budynków opieki medycznej oraz szkół. I wreszcie budowle – to obiekty małej architektury, na przykład pomniki, linie kolejowe, tunele czy przejścia dla pieszych. Są objęte podatkiem od nieruchomości tylko wtedy, gdy na ich terenie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Rozliczenie online najwygodniejszą opcją

Podatnicy posiadający nieruchomość mają obowiązek wypełnić deklarację i rozliczyć się z Urzędem. Najprostszą formą będzie deklaracja online. Osoby fizyczne są zobowiązane, by złożyć deklarację in-1, natomiast osoby prawne deklarację dn-1. By zaoszczędzić czas i energię najlepiej rozliczyć się online. Przydatne w tym celu będzie narzędzie Przyjazne Deklaracje, za pomocą którego w prosty i szybki sposób można przygotować formularz i dokumenty gotowe do wysłania do Urzędu. Kalkulator Przyjazne Deklaracje pomoże poprawnie oszacować stawki, przeprowadzić przez cały proces rozliczenia i na koniec umożliwić wysłanie deklaracji bezpośrednio do Urzędu.

Dodaj komentarz