Wykluczenie społeczne – czym jest i jak możemy się go ustrzec

Wykluczenie społeczne – czym jest i jak możemy się go ustrzec

Społeczeństwo ze względu na swoją liczebność jest różnorodne

Każdy z nas pomimo bycia istotą społeczną jest indywidualnością. Różnić możemy się naprawdę wszystkim. Podstawowe i wszystkim znane są różnice w sferze wyglądu, etnicznej, wyznaniowej, ekonomicznej, seksualnej czy statusu społecznego. To właśnie dzięki różnicom dopełniamy się jako społeczeństwo. Jednak czasami bywa tak, że różnice nie są akceptowane. Inność, której nie rozumiemy po prostu nas przeraża. Nasz system obronny każe nam doprowadzić osoby, które odstają do porządku.

Tu pojawia się pojęcie wykluczenia społecznego

Co to takiego? I jak to działa?

Wykluczenie społeczne to bardzo znane zjawisko występujące w społeczeństwie. Jednak pomimo tego, że wiemy o jego obecności często sami bierzemy w nim udział. Nękania, prześladowania, obrażania i szydzenia jest mnóstwo. Bardzo często są one stosowane jako praktyki wykluczenia. Wykluczenie społeczne może dotknąć każdego. Nie ma tu ograniczenia wiekowego. Najczęściej narażone są osoby, u których łatwo dostrzec można słaby punkt. Są to osoby niepełnosprawne, bezrobotne, uzależnione, opuszczające zakłady karne, samotne matki czy osoby starsze. Bardzo łatwo zranić ich uczucia. Ich pewna ułomność społeczna jest idealnym celem i powodem do stosowania praktyk wykluczenia. Coraz częściej zauważyć można je w środowiskach rówieśniczych już u najmłodszych dzieci.

Wykluczanie może kojarzyć się nam z marginalizacją

Każda osoba jako członek społeczeństwa chce w nim uczestniczyć. Jednak przez stosowanie praktyk wykluczania osoby im poddane są odsuwane od ważnych wydarzeń politycznych, społecznych czy kulturalnych. Marginalizacji mogą być poddane nie tylko pojedyncze jednostki. Mogą być to grupy bądź całe społeczności. Osoby bądź grupy wykluczone mogą mieć ograniczony dostęp do usług medycznych, społecznych czy praw obywatelskich. W dzisiejszych czasach najbardziej znaną grupą, która podlega wykluczeniu to uchodźcy. Poprzez swoją inność i wrogie nastawienie nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Wykluczenie powoduje zerwanie więzi społecznej, która daje nam poczucie solidarności społecznej. Grupa dominująca monopolizuje wszelkie dobra tylko dla swojego posiadania. Form wykluczeń jest naprawdę wiele. Warto pamiętać, że zawsze będziemy się czymś różnili. Jednak nie daje nam to prawa krzywdzenia innych osób z powodu inności. Każdy z nas ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym. Czynniki takie, jak bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienie nie powinny decydować o tym jaką istotą społeczną jesteśmy.

Dodaj komentarz